Tuhagutikhait

Kanuk tunilaaktatka Tuhaktitiyumayamnik?

Huliniaktut tunigupkit Tuhagutikhait?

Kanuk tunilaakinga Kiutjutikhamnut?

Huliniakat tunitaagupku Kiutjutitka?

Pitkutikhait
Inuit Inminiigutait Pikuyakyuak
Maligutikhait
Maliktakhait ovalo Tuhagutikhait
Makpigaat


Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat

Angigutait ovalo Naalaktigutait

Akigaktuitjutait

Kinikhiayut Akigaktuiyunik

Akigaktituiyiit Katimayiit ovalo Havaktiit

Huliniaktut tunigupkit Tuhagutikhait?

Akigaktituiyit havaktiit ihivgiuniaktait Tuhagutikhait pikagiaganik tuhagutikhainik pihimayaanganik, ilangit hapkoa:

Apigigunik, Akigaktituiyit munagilugit himuktigutikhainik makpigaat atugumayanut atuktut ukautainut.

Aatjikutait Tuhagutikhait tuniniaktut Inunut ovaluniit havakviinut titigakhimayut Kiupkutauyut Tuhagutikhainit. Kiupkutaiyut nangminiigutikaniaktut kiulutik Tuhaktitaugumik.

Kiutkutauhimayuk inikniaktangit Kiutjutikhait Tuhagutikhaini makpigaani ovalo utiktilugit Akigaktituiyit Titigakvianut. Kiupkutauyut pikaniaktut 60nik ublunik kiugutiminut.

Pigumigik Kiupkaihimayut Kiutjutainik Tuhagutikhainit Akigaktituiyit tuniniaktaatit aatjikutainik.

Tuhagutikhait ovalo Kiutjutait ihivgiuktauniaktut Akigaktituiyit katimayiinit (taihimayut Ilangani 4 Ihivgiugutit). Hamna ihivgiugutit inikhimaniaktut kanuk munagiyauniaktuk ovaluniit nutkaktihalugit Tuhagutikhait atuklutik ilihimayagani ilangani 23 ovalo 24 Pikuyakyuami. Akigaktituiyit ihivgiuniaktuk kanugitaakhait:

Akigaktituiyit tuniniaktut titigutaininik angigutainut Ilangani 4 Ihivgiugutainit tamamik ilinut Uktukhimayuk ovalo Kiuyukhanut. Angigutait pilaalutik naalaktigutikhait ovaluniit ihumagumik Tuhaktigutainik.

Tuhaktigutinahuaktait pilaagumik Akigaktituiyit pilaaktut angigatigiinahualugit Tuhaktigutinahuaktait atuklutik Akigaktituiyt katimayiinit, Nangminik angikatigiinahuanik, Nunaliini Inutkutjait ovaluniit aalat havakviit.

Naamangnikat Akigaktituiyit pitkuniaktut Ilinik ovalo Kiuyukhanut angigatigiilutik atuklugit Ikayuktikhamik tunilaaktaitn Akigaktituiyit anginahualugit ihuinaagutihimayainut.

Ihuakhanahuagutait inikningata angigutainik, Ilvit ovalo Kiuyukhak iniktiktakhatit angigutikhainik Tuhaktihimayanut inikata.

Anigigatigiinginigufi, Akigaktitiuyit naalaktiniaktut Tuhaktitjutinik. Akigaktituiyit ilauhimaitut ilinut ovaluniit Kiuyukhamut Tuhaktihimayainik ovalo ihivgiugutainik naalaktitiniaktut. Naalaktigumik, ilvit ovalo kiuhimayukhat tunilaaktuhi takuyakhaiik ataani angitiakhimalutik ovalo ukakulugit takuhimayumik ovaluniit tuhakhimayunit takupkainiaktut angitiakhimalutik aatjikutaitut apikhukviit. Makpigaat atulaaktut ukpigiyainut naalaktut. Ilvit ovalo/ovaluniit Kiuyukhat akigkatikalaaktutit naalaktilikata.

Naalaktautaagumik ovalo kanigutait ilinit ovalo Kiuhimayumik, Akigaktituiyit anginiaktut kanuk ihuinaatitauhimayutit ovaluniit ikhitaaktauhimayutit ovalo kanuk ihuakhilaaktait.

Titigakhimayut angigutait piniaktut titigakhimalugit takuyakhainik tuhaktauhimayut ovalo kanuk akigaktuutinga atulaaktut. Angigutait nalvaanigumik ihuinaaktitauhimayutit ovaluniit ikhitaakhimayutit, Akigaktituiyit pitkuniaktut ilaukatauyut imaatut:

Pitkuhimayait Akigaktituiyit tuhaktuniaktut aatjikutaatut Nunavumi Apikhukviitut.

Tuhaktitjutait atugutait ilauyut hamunga Maligutait Naunaiyautait.